Investigadores do CIM avanzan na mellora dos sistemas de alimentación dos peixes en acuicultura

O grupo de investigación de Fisioloxía dos Peixes e a súa aplicación á acuicultura (PHYStoFISH) do Centro de Investigación Mariña leva décadas traballando en numerosos proxectos de investigación para a mellora do coñecemento sobre os mecanismos implicados no control da inxesta de alimento en peixes. Este é un dos grandes desafíos da acuicultura, xa que a alimentación na produción piscícola ten un alto custe económico e un elevado impacto económico e ambiental, xerado polo alimento non inxerido. Por isto, os investigadores do CIM levan máis de 15 anos xerando novos coñecementos que redunden “nun claro beneficio económico para a sociedade, mellorando os sistemas de produción piscícola de alta calidade nutricional dun modo máis eficiente”.

Hai uns meses iniciaron un proxecto financiado polo Ministerio de Ciencia en Innovación que recolle a remuda do que rematou en 2020 e do que agora presentan os resultados. Liderado polo catedrático José Luis Soengas, botou a andar en 2017 e comprendeu tres subproxectos simultáneos, un liderado pola UVigo, outro pola Complutense de Madrid, con María Jesús Delgado como investigadora principal e outro polo Instituto de acuicultura Torre de la Sal do CSIC, liderado por José Miguel Cerdá-Reverter. No subproxecto vigués, coordinado polo propio Soengas xunto co profesor Jesús Míguez, participaron todos os membros do grupo PHYStoFISH, centrándose na regulación integrativa da inxesta de alimento en peixes por factores metabólicos, circadianos e neuroendocrinos e as súas implicacións en piscicultura.

Ler a nova completa no DUVI