O obxectivo básico da investigación do grupo é o estudo de mecanismos fisiolóxicos básicos nos peixes relacionados co metabolismo, a neuroendocrinoloxía, os ritmos, a resposta ao estrés e os mecanismos de adaptación ao medio. Para iso utilizamos especies de peixes modelo (troita arco da vella, linguado, peixe cebra…) co fin de extrapolar os resultados obtidos ao desenvolvemento de investigación aplicada no eido da Acuicultura.

Na actualidade o principal campo de traballo do grupo está centrado no estudo dos mecanismos metabólicos, neuroendocrinos e ambientais implicados no control da alimentación en peixes e a súa interacción co estrés.

Liñas de Investigación

  • Control da inxesta de alimento en peixes por factores metabólicos, neuroendocrinos e ambientais
  • Mecanismos sensores de nutrintes e metabolismo enerxético en peixes
  • Interacción entre os mecanismos de control da inxesta en peixes e a resposta ao estrés
  • Fisioloxía do órgano pineal e da melatonina
  • Ritmicidade diaria e estacional en peixes, mecanismos moleculares do reloxo circadiano
  • O eixo hipotálamo-hipófise-interrenal e a resposta ao estrés en peixes